Подорож до іншої країни

Якщо ви вирішили подорожувати зі своєю домашньою твариною до інших країн , ви повинні відповідати деяким вимогам. У рамках Європейського Союзу правила в більшості випадків одинакові, але є деякі винятки. Коли ви подорожуєте до інших частин світу ,вам потрібно знайти інформацію для кожної країни окремо, оскільки їхні правила можуть бути іншими.

Подорож із собакою , котом чи тхором з Чеської республіки до інших країн ЄС.

Подорожуючи із кількістю до п’яти собак, котів чи тхорів у рамках ЄС регулюється Правилами (ЄС) No 576/2013 Європейського парламенту і Ради з 12 червня 2013 року про некомерційний рух домашніх тварин і Регламентом (ЄС) No998/2003 текст з ЄЕЗ(Посилання) .

Коротко :

 • Тварина повинна бути ідентифікована чіпом ,який був зроблений приватним ветеринаром до вакцини проти сказу.
 • Татуювання є дійсним ,якщо воно є розбірливе і застосоване до третього липня ,2011.
 • Тварина повинна мати європейський паспорт тварин, який є завірений уповноваженним ветеринаром.
 • Тварина має супроводжуватися власником який є зазначений у паспорті або уповноваженою особою.
 • Тварина повинна мати дійсну вакцину поти сказу. Вакцина дійсна 21 день після її введення (первинна вакцинація або остання з первинного курсу вакцинацій) або з дня застосування бустеру, якщо бустер був введений ще у термін дії. 
  Моделі ситуацій: 

a) Ваша собака була вакцинована регулярно,але ви не маєте документів з собою, і він/вона отримав/ла вакцину проти сказу під час перетину кордону України або по приїхду до Чеської республіки . Вакцина стає дійсною 21 день після її введення. 

b) У вас є цуценя. Цуценя може вакцинуватися проти сказу з 12-тижневого віку.Вашому цуценяті є 3,5 місяці і тільки отримало вакцину проти сказу. Вакцина буде дійсною через 21 день.

c) Ваша собака була вакцинована проти сказу все життя і ви маєте паспорт вакцинацій з собою, щоб це підтвердити .Паспорт вакцинацій повинен вказувати як довго конкретна вакцина є дійсною. 

До того, як ви перетнете територію Мальти, Ірландії, Фінляндії, Норвегії і північної Ірландії ,собака повинна пройти лікування проти ехінококу , яке має бути виконане 120-24 години до вашого приїзду і має бути підтверджене ветеринаром. Це означає, що ви повинні дати своїй собаці дегельмінтизуючу таблетку ефективну проти стрічкових хробаків (таблетка має містити у собі празиквантел) і ветеринар має це підтвердити у європейському паспорті тварин . 

Подорож із тваринами молодшими ніж 12 тижнів МОЖЕ бути дозволене , якщо тварина має паспорт і письмову заяву (специфіка країни), що тварина не була у контакті з видами тварин дикої природи схильними до сказу, або вона супроводжується своєю мамою, яка була регулярно вакцинована проти сказу, до того моменту, як молода тварина була народжена. Тварини молодші 56 днів ПОВИННІ супроводжуватися їхньою мамою.

Подорож з тваринами між 12 і 16 тижнем (коли первинна вакцина ще не є дійсною) МОЖЕ бути дозволшеним, якщо хазяїн пред’явить письмову заяву що тварина не була у контакті з видами тварин дикої природи схильними до сказу, або вона супроводжується своєю мамою, яка була регулярно вакцинована проти сказу, до того моменту, як молода тварина була народжена.

Деталі у які країни є дозволений в’їзд молодих тварин можете знайти тут.

Подорож з кiлькiстю тварин бiльшою нiж 5 .

Якщо вам потрiбно подорожувати з кiлькiстю собак, котiв чи тхорiв бiльшою нiж 5 , дiє iнше законодавство. Тварини повиннi вiдвовiдати вимогам здоров’я тварин встановленими в Директивi 92/65/ЄЕЗ для вiдповiдних видiв тварин. Держави-учасники повиннi забезпечити, щоб цi тварини пiдлягали передбаченим ветеринарним оглядам , проведених вiдповiдно до Директиви 90/425/ЄEЗ чи 91/496/ЄEЗ, в мiру необхiдностi. В загальному, застосовуються всi вищезазначенi умови i у супроводi тварин повиннен бути “сертифiкат про стан здоров’я” виданий ветеринаром 48 годин до того, як ваша подорож розпочалася. Сертифiкат про стан здоров’я пiдтверджує, що тварина пройшла повний огляд, перебува хорошому станi здоров’я та є у змозi подорожувати. Законодавство можете знайти тут.

Подорож до Великої Британiї . 

 • Якщо ви подорожуєте iз країн ЄС , застосовуються тiж самi умови як i для країн ЄС . Деталi тут.

Подорож до Швейцарiї

 • Якщо ви подорожуєте iз країн ЄС , застосовуються тiж самi умови як i для країн ЄС . Деталi тут.

Подорож до третiх країн. 

Коли ви подорожуєте поза межi Європи , ви завжди повиннi найти вимоги кожної країни. Зазвичай, одинаковi якi вимагають країни ЄС , але деякi країни також вимагають тест на кров на певнi хвороби чи , наприклад , обов’язковий карантин. Шукайте iнформацiю на офiцiйних сайтах державного ветеринарного органу або контактуйте напряму ветеринарний орган чи посольство. Тут зазначенi деякi правила для найбiльш вiдвiдуваних країн: 

Сполученi Штати Америки

Iнформацiю про ввезення тварин до Сполучених Штатiв Америки можете знайти на веб-сайтi Центра конролю та профiлактики захворювань(CDC) веб-сайт.

Собаки – усi правила можете знайти тут.

 • В’їзд собак дозволений iз територiй, якi не класифiкуються як країни з високим ризиком поширення сказу i не вiдвiдували такi країни на протязi останнiх 6 мiсяцiв.
 • Якщо собака приїжджає до США iз територiй, якi класифiкуються як країни з низьким ризиком поширення сказу, письмовi (англiйською) або уснi заяви про те, що собака жила у такiй країнi як мiнiмум 6 мiсяцiв або вiд народження.
 • Список країн, якi класифiкуються як країни з високим ризиком поширення сказу тут
 • Україна є класифiкована, як країна з високим ризиком поширення сказу . Iнформацiю про ввезення тварин до Сполучених Штатiв Америки можете знайти на веб-сайтi Центр конролю та профiлактики захворювань(CDC) працює над ускоренням запитiв на отримання дозволiв iмпорту собак iз України i сусiднiх країн для осiб,якi бажають привезти своїх власних домашнiх собак. Собаки все ще повиннi вiдповiдати усiм вимогам СDC i пiд час призупинення.
 • Для ввезення власної собаки з країн високого ризику поширення сказу (навiть якщо собака перебувала у такiй країнi останнi 6 мiсяцiв ) CDC дозвiл необхiдний.Щоб знайти форму для заповнення заяви на дозвiл, перевiрте офiцiйний CDC веб-сайт
 • Кожен штат США може також мати рiзнi вимоги для ввезення тварин. Ви можете подивитися їх тут.

Коти – Вiдповiднi правила можете знайти тут i тут.

 • Загальний сетифiкат про стан здоров’я CDC для вступу котiв до США не вимагає, хоча деякi авiалiнiї або штати можуть їх вимагати . Однак, домашнi коти пiдлягають iнспекцiї у мiсцях в’їзду та їм можуть вiдмовити у в’їздi до США , якщо вони мають пiдозри на iнфекцiйнi хвороби, якi модуть передаватися людинi. Якщо виявляться,що кiт /кiшка хворi, може знадобитися огляд лiцензованим ветеринаром у мiсцi в’їзду за рахунок власника.
 • Котам не обов’язково мати пiдтвердження про вакцинацiю проти сказу для в’їзду до США. Однак, деякi штати це вимагають , тому заздалегiть уточняйте у мiсцевих органах здоров’я мiсця , куди ви прямуєте.

Канада

Офiцiйну iнформацiю шукайте тут.

Коли подорожуєте iз собакою чи котом до Канади, вам потрiбен дiйсний сертифiкат про вакцинацiю проти сказу. Європейський паспорт тварин вважається альтернативою, яку приймають як сертифiкат вакцинацiї проти сказу якщо включеннi усi необхiднi елементи вказанi нижче .

Сертифiкат вакцинацiї проти сказу (чи Європейський паспорт домашнiх тварин ) повинен:

 • бути написаний англiйськоб або франзузькою
 • бути пiдтверджений i пiдписаний лiцензованим ветеринаром
 • iдентифiкувати тварину (вiк, порода, стать, колiр/ознаки, вага, i мiкрочiп/татуювання номер якщо застосовано)
 • країна у якiй тварина була вакцинована проти сказу
 • вказувати дату вакцинацiї
 • вказувати торгову назву i серiйний номер лiцензованої вакцини
 • вказувати тривалiсть iмунiтету (в iншому випадку, вiн буде вважатися дiйсним на протязi 1 року вiд дати вакцинацiї)
 • мати iм’я та пiдпис лiцензованого ветеринара, який видав сертифiкат та дату пiдпису
 • уся iнформацiя про сертифiкат повинна бути розбiрлива.

Канада не вимагає мiкрочiп чи тату iдентифiкацiю для домашнiх собак та котiв, якiввозяться як домашнi тварини . Однак , собаки молодшi нiж 8 мiсяцiв ввозяться пiд комерцiйною категорiєю (собаки для продау ,цiлi розведення , шоу чи виставка, науковi дослiдження, собаки dogs статусу ‘спецiального навчання’, i собаки ввезеннi для усиновлення i/чи тварини welfare органiзацiї) повиннiбути iдентифiкованнi електронним мiкрочiпом .

У Канадi дiють строгi правила , якi допомагають запобiгти травмам та стражданням усiз тварин пiд час їнього транспортування . Для ознайомлення легальних вимог для гуманного ввезення тварин до Канада читайте тут.